DANFOSS logo

Skirtas šildymo, ventiliacijos ir karšto vandens ruošimo sistemoms, naudojant lituotus plokštelinius šilumokaičius

HKL – tai šilumos punktas, skirtas nepriklausomam šilumą naudojančių pastato sistemų prijungimui prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Šis punktas gali būti naudojamas naujuose ir naujai renovuojamuose pastatuose.

Šildymas ir karšto vandens ruošimas

Šilumos punktuose HKL sumontuoti Danfoss gamybos lituoti plokšteliniai šilumokaičiai, kurių šilumos mainų plokštelės pagamintos iš nerūdijančio rūgščių poveikiui atsparaus plieno. HKL yra patikimas ir nedidelių gabaritų, lyginant su jų galia. Be to, jis yra lengvas, kompaktiškos konstrukcijos, sumontuotas iš standartiniu elementų. Dėl Šių savybių bei trumpų tiekimo terminų, lengvo transportavimo ir montavimo, HKL yra vienas iš ekonomiškiausių ir patikimiausių šilumos punktų rinkoje.

Modulių tipai:

Empty section. Edit page to add content here.

Komplektacija

Šilumos punktą HKL sudaro šie standartiniai elementai:

* Danfoss gamybos lituoti plokšteliniai šilumokaičiai,
* Elektroninė valdymo įranga,
* Cirkuliaciniai siurbliai šildymo, vėdinimo ir karšto vanens ruošimo sistemoms,
* Siurblių valdymo blokas ir jų apsauga, išjungėjai bei darbo indikacija,
* Uždaromieji ir balansiniai ventiliai,
* Filtrai,
* Šildymo sistemos papildymo vožtuvas, atbuliniai vožtuvai šalto vandens ir karšto vandens cirkuliacinėse linijose,
* Termometrai ir manometrai,
Elektrinės jungtys,
Šilumokaičių izoliacija.

Tiekimas ir montavimas

Šilumos punktas HKL yra sumontuotas ant rėmo, turinčio lygi reguliuojančias kojeles. Montavimo vietoje punktas turi būti prijungtas prie šilumos tiekimo tinklų, šildymo, ventiliacijos bei vandentiekio sistemų, prie maitinimo Įtampos ir lauko temperatūros jutiklio. Atlikus šiuos prijungimus, šilumos punktas HKL yra pilnai paruoštas darbui.